Hòa bình tháng tư đen

bocauzx09

Hòa bình tháng tư đen

Hòa bình sao chẳng được vui
Cửa nhà tan nát, ngậm ngùi tù lao
Hòa bình đất nước nghẹn ngào
Hiến rừng dâng đảo, xanh xao giống nòi
Hòa bình sao lại làm tôi
Cõng Mao, rước Mác vô ngồi quê ta
Hoà bình Tộc Việt chia xa
Chết tù, chết biển, bỏ nhà vượt biên
Hòa bình sao lắm gông xiềng
Độc tài thống trị, đảo điên tình người
Tháng tư đen tối nửa trời
Miền Nam ai oán, ngục đời âm u !

Vivi
Norway 30.4.2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s