Tháng tư lửa hận

x-vosi

Tháng tư lửa hận

Đuốc Tàu truyền lệnh xâm lăng
Quê hương tan nát, nhọc nhằn lá gan

Olympic Cộng Tàu rước đuốc
Chạy vòng vòng điểm hẹn Sài Gòn
Đúng một ngày Tháng Tư đen buốt
Mẹ Việt Nam lật xác tìm con

Ba mấy lần Tháng Tư quằn quại
Vũng sầu đau nhục nhã Giang Sơn
Đuốc Cộng thù hôm nay trở lại
Đốt Tháng Tư rực lửa căm hờn

Tháng Tư đen lộ hình gian xảo
Hàng tấn “Vàng” cướp sạch hoan hô
Đảng Tặc Hồ “Công Hàm” dâng đảo
Tháng tư đen rõ mặt cầu nô

Đuốc giặc Mao tung hoành nước Việt
Mộng xâm lăng mảnh đất phù sa
Đè dân tộc tận đời tiêu diệt
Biến Việt Nam hóa tỉnh Tàu Hoa

Giặc bắc phương cùng bè Nội Tặc
Đốt Sài Gòn đỉnh hận tang dâu
Con Lạc Việt sao đành úp mặt ?
Bỏ quê hương, chúng quét bạc mầu !

Vivi
Norway 29.4/2008

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s