Tháng tư tình lỡ

hoasaum

Tháng tư tình lỡ

Xa nhau từ buổi tháng tư về
Trăng yêu mây phủ gió lê thê
Đêm đêm cúi mặt soi dòng lệ
Nghe tim thổn thức nát câu thề

Dấu đi sương lấp mối tình thơ
Lạc tuổi thanh xuân mất hẹn chờ
Năm tháng mịt mờ trời cố xứ
Lỡ nhịp duyên đầu vỡ mộng mơ

Tháng tư chia cắt tình son trẻ
Tang liệm hương yêu đáy mộ sâu
Tháng tư trù dập nhân tình lẻ
Chôn lấp tương tư đáy bể sầu

Bờ yêu sóng nhớ nặng vai gầy
Thân mang lụa mỏng bụi mưa đầy
Trắng đêm vần vũ mây đen lạnh
Thấm nỗi cô đơn giữa đất nầy

Lìa nhau cam nhận xót xa nhau
Mạt kiếp long đong thắt ruột đau
Vầng trăng lạc xứ sầu xưa đọng
Nhốt chí tang bồng tóc bạc mau !

Vivi
Norway 06.4/2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s