Tháng tư bất tử

tienquoctgtu

Tháng tư bất tử

Đảng “hồ” quyết tử chiếm Miền Nam
Hiến dâng Hải Đảo, bán Nam Quan
Lót đường cho giặc Tàu bành trướng
Đất nước tan tành bỡi độc tham

Cướp sạch Miền Nam, cướp cả mồ
Ruộng vườn nhà cửa chẳng còn mô
Buộc dân thắt bụng dâng tài sản
Trả nợ Tàu Nga tế Đại Đồng

Giải phóng Miền Nam cướp sạch làng
Đời dân khốn khổ sống lang thang
Kẻ lên rừng rú người xuống biển
Tìm đường tẩu thoát đỉnh tham tàn

Mười sáu tấn vàng của Dân Nam
Ngụy quan Hà Nội đỉnh manh gian
Cắn nhau bỏ túi, mồm hí hố
Trút lên đầu “Thiệu” tội hàm oan

Một phường danh lợi bợ tay sai
Miền Nam “Nội Tặc” óc lang sài
Cờ sao vàng ói, nền xanh đỏ
Lố nhố tháng tư mặt quái thai

Mấy chục năm qua lạy xác “Hồ”
Cướp của lương dân xây mả mồ
Bỏ mặc đời dân nghèo khốn khổ
Hung hăng bán Nước bợ Tàu Ô !!!

Vivi
Norway 01.4/2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s