Tháng tư hãy nhớ

duongtsuz

Tháng tư hãy nhớ

Ai ơi nào bỏ tháng tư
Lê dân tù ngục, lệ dư sơn hà

Ngẫm buồn nhớ tháng tư năm đó
Đầu súng cài tang máu đỏ hồng
Giặc chiếm thành đô, đời nhuộm đỏ
Gia đình ly tán khắp non sông

Ba mươi tháng tư ngày tử biệt
Nhà tù độc ác nhất trần gian
Cảnh bạo tàn, đành lòng vượt biển
Xác lênh đênh sóng bạc rên than

Hãy nhớ tháng tư đen thuở trước
Trời Miền Nam tanh máu hãi hùng
Hãy nhớ hiện giờ cả đất nước
Tiếng thét đau thương quá nảo nùng

Ai còn nhớ hay quên bỏ mặc
Cho độc quyền tham vọng dã man
Cho Giang Sơn ngoại xâm hóng hách
Đời lê dân khốn khổ cơ hàn !

Vivi
Norway 04.4/2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s