Tháng tư còn đó

zimage999

Tháng tư còn đó

Nước nhà tan tháng tư đen
Dọc ngang hí hố, rợ nô cả bầy

Tháng tư lại về mây trắng vỡ
Bất chợt buồn lá nhớ xanh xao
Chim non đọng lệ năm nào
Bên đồi núi lở nghẹn ngào tình rơi

Rợ nô rú cõi đời nghiệt ngã
Lệ thành đô lả chả thâu đêm
Gia đình ly tán lênh đênh
Trẻ già tang trắng gập ghềnh bể dâu

Đêm nghoảnh lại bóng sầu cao ngất
Đời lê dân chồng chất oan khiên
Tình yêu trói bỡi gông xiềng
Sao băng mờ ảo đảo điên lòng người

Sông núi bạc góc đời tăm tối
Cửa ảo tình gian dối bi ai
Chỉ nào khâu vá hình hài
Ngàn năm áo mẹ, vàng phai đá mòn !

Vivi
Norway 03.4/2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s