Tháng tư hận thù

30.4lk

Tháng tư hận thù

Tháng tư ngẫm lại nghĩ mà ghê
Thù hận đày nhau hết chỗ chê
Hành hạ giam cầm hồn ủ rũ
Khổ sai cải tạo xác lê thê
Nhà tù ngang dọc trời kinh khiếp
Xiềng xích dọc ngang đất não nề
Lìa xứ an thân nhìn cố xứ
Độc tài thống trị mị say mê !

Vivi
Norway 25.4/2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s