Phù du tháng tư

18tiecthug

Phù du tháng tư

Ngẫm lại tháng tư tím hận
Ngoại xâm nhập tận Trời Nam

Mỗi độ tháng tư khơi nỗi nhớ
Bên dòng sử lạnh ánh trăng mờ
Sương pha gió loạn tình hoang vỡ
Hạt máu Tiên Rồng lụy bơ vơ

Từng đoàn di tản trong kinh hãi
Giặc nô pháo kích thịt xương rơi
Bà mẹ bạc phơ ngồi khấn vái
Bên xác trẻ thơ giã biệt đời

Tháng tư máu chảy tràn rừng rú
Tháng tư xương thịt ngập ven đường
Tháng tư xuất hiện tình dã thú
Cướp hồn lẫn xác, nát quê hương

Niềm đau giăng mắc tình cô phụ
Mây đen bao phủ bóng tương lai
Nhà tù xiềng xích đời rục rũ
Đá khóc, trời run, lệ đổ dài

Ngẫm nghĩ tháng tư tim máu rỉ
Vắt nhục “Nội gian” nuôi giặc thù
Giọt máu hy sinh đời chiến sĩ
Lặng câm rơi rụng đáy phù du !

Vivi
Norway 29.4.2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s