Người tù tháng tư

9

Người tù tháng tư

Cải tạo mị từ cải tạo
Thù hận lọc lừa chao đảo non sông !

Năm, tháng giam cầm tù “cải tạo”
Giữa lòng đất mẹ phận lao đao
Tình người man dã vô nhân đạo
Tạo kiếp tang thương lệ máu trào

Cuối ngày lao động bên đồi nhỏ
Xác tù “Cải Tạo” chết cong queo
Chết manh áo rách phơi trên cỏ
Khói đá lạnh lùng chim vắng reo

Cũng có bạn tù người lính trẻ
Nằm chết âm thầm ngủ như mơ
Xác treo cùm nhỏ đêm lặng lẽ
Chết không nuối tiếc rất tình cờ

Một sáng đầu năm dăm bà mẹ
Thơ thẩn thăm con những nấm mồ
Quì bên chân mộ tuôn dòng lệ
Tựa hồn bóng núi bạc mi khô

Tháng tư soi lệ thầm ôn lại
Một thuở đọa đày dạ xót xa
Tiếc thương bạn cũ mồ hoang dại
Lá vàng khâm liệm tuổi xuân qua !

Vivi
Norway 30.4.2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s