Quê Mẹ bi thương

mez

Quê Mẹ bi thương

Thói đời quê Mẹ ngập mù sương
U tối non sông lạnh khói hương
Quan tướng mù tâm non ảm đạm
Sĩ phu mạt chí nước thê lương
Nội gian tậu kế gieo oan nghiệt
Ngoại giặc bày mưu tạo đoạn trường
Lìa xứ thảnh thơi nhìn cố Quốc
Lê dân ai oán kiếp bi thương !

Vivi
Norway 07.5/2016

Advertisements

One thought on “Quê Mẹ bi thương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s