Hạt lệ mẹ sầu

Xuanhe

Hạt lệ mẹ sầu
Vivi

Hạt lệ sầu, mẹ ủ cho con
Năm tháng mờ thành phố mỏi mòn
Đêm sâu hong lạnh nghiêng nghiêng đợi
Dáng thân gầy lần dấu chân son

Hạt lệ sầu, mẹ trút đêm xuân
Nhà thờ cô quạnh vắng chuông ngân
Tiếng chim khắc khoải xa xa vọng
Đọng khúc hàn tri gọi cố nhân

Hạt lệ sầu, mẹ kết màng sương
Bay lang thang trải khắp muôn phương
Phủ hoen mờ màu hoa thu ảo
Cho hoa hồng nở rộ quê hương

Hạt lệ sầu, mẹ dệt vầng mây
Lênh đênh đầu gió bóng hao gầy
Cài lên kính trắng màu hư thực
Thắm sợi tơ lòng kỷ niệm sâu

Hạt lệ sầu, mẹ đổ ngàn năm
Từ ruộng vườn đến ải xa xăm
Nấm xương vô định bờ non nước
Giọt máu Tiên Rồng căm lạnh căm !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s