Tình đời thằng bé

zzzz-2 (1)

Tình đời thằng bé
Vivi

Bé chẳng áo quần nghinh giữa trời
Trút bao u uất giận đầy vơi
Tay vung thâu tóm bè buôn nước
Chân đạp vỡ tan lũ hại đời
Tiếng thét đoạn trường rung tứ hướng
Lời than ai oán chuyển muôn nơi
Lờ mờ hư thực phường nô sĩ
Thế sự đảo điên nào thảnh thơi !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s