Vọng lời mẹ ru

Di tan 1999

Vọng lời mẹ ru
Vivi

Tháng năm lưu lạc quê người
Lênh đênh như hạt tuyết rơi nghẹn ngào
Chạnh lòng nhớ mẹ lệ trào
Vọng lời ru mẹ lao xao nắng vàng

Tiếng chim lạc đọng mây ngàn
Treo đồi lưu xứ gọi đàn kêu sương
Nhớ lời ru mẹ vấn vương
Nửa thân áo trắng vỡ trường nguyên trinh

Đêm mơ bóng mẹ lặng thinh
Lời ru mộng lệ, ướt mi mẹ nhòa
Ngóng con mắt mẹ mù lòa
Vắng con hoang lạnh cửa nhà quạnh hiu

Mẹ ơi ! Vọng mẹ mỗi chiều
Lời ru mẹ đọng hương yêu quê nhà
Bao nhiêu năm lạc trôi qua
Bấy nhiêu năm lệ ngập tràn tiếng ru !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s