Tháng năm mẹ ngóng

 

zzxanha-12

Tháng năm mẹ ngóng

Chiến tranh mắt mẹ quầng sâu
Hoà bình chong ngọn đèn sầu ngóng con

Chạnh nhớ tháng năm ngày thuở đó
Mẹ già soi lệ ngóng con thơ
Chân trời biên ải mờ sương gió
Dõi bóng tìm con dạ ngẩn ngơ

Sáng sớm đầu làng chiều tựa cửa
Nhìn mây u ám chắn tin con
Đất nước bây giờ tàn khói lửa
Mà sao ? Lệ vẫn ngập đầu non

Tháng năm khâm liệm đời son trẻ
Tháng năm chôn lấp mộng tương lai
Tháng năm đày đoạ đời chia rẽ
Tháng năm trần ngục phủ bi ai

Mưa tang gió bạc, con biền biệt
Giam cấm rừng sâu chẳng tin về
Ngỡ con gục ngã chiều oan nghiệt
Mẹ chít khăn tang, di ảnh thờ !

Vivi
Norway 01.5/2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s