Vi vu

zzx5

Vi vu
Vivi

Vi vu sóng vỗ trên đèo
Trâu cày đáy biển, cua bò trên non
Vi vu gío thổi đá mòm
Người mù trang điềm tô son tuyệt vời
Vi vu hoa nở nụ cười
Phố phường dê, khỉ thảnh thơi ngủ khì
Vi vu xác mộ lụy tình
Bà già khấp khởi kinh thi bày hàng .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s