Bóng tương tư

bongtuontu

Bóng tương tư
Vivi

Duyên lạc trời đông hay xứ tây
Mạt thời đong lệ héo thân gầy
Khung trời mây phủ chia đôi ngả
Mặt đất sương giăng xé lẻ bầy
Nhớ nhớ mỏi mòn hồn mộng lạc
Thương thương tràn ngập trái tim đầy
Nửa vầng trăng úa treo lơ lửng
Dệt bóng tương tư trọn kiếp nầy !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s