Lòng cha

Neuaihois

Lòng cha
Vivi

Ngày hai buổi nắng mưa nào ngại
Cha âm thầm lặn lội đồng sâu
Cày sâu cuốc bẩm với đàn trâu
Cho con gót đỏ, đời tươi thắm

Cánh đồng xanh nở bông lúa trắng
Mồ hôi cha ướp hạt lúa vàng
Cho bát cơm vun tình chứa chan
Thêm hồng trang sách con vui học

Cha gánh vác những điều khó nhọc
Hứng mưa dầm, bão tố cuồn sa
Là cây cổ thụ trước phong ba
Cho con sức sống đầy hy vọng

Con trưởng thành, cha đà xế bóng
Rồi quê hương khói lửa bụi mờ
Biên ải từng đêm cha ngóng chờ
Mong con vững niềm tin sông núi

Đời ngược xuôi, tình con mới hiểu
Tấm lòng cha trải ngập đại dương
Theo mãi bên con khắp nẻo đường
Lòng cha đó, suốt đời con vọng .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s