Hai mươi năm vay nợ

Biacamthu

Hai mươi năm vay nợ

Tai họa hai mươi năm khói lửa
Đảng Hồ quyết nhuộm máu Miền Nam

“Dân – Nước” đảng hồ triều cống
Thiên đình “Nga – Cộng” đã lâu
Từ mùa thu ấy đổi mầu
Hai miền đất nước, đỉnh sầu ly tan

Nam Bắc máu tràn lai láng
Mẹ già ngao ngán ngóng con
Trường sơn xương trắng chân mòn
Đạn bom cày xới, đâu còn tuổi thơ

Tộc Việt mịt mờ ảm đạm
Hồn oan khốc thảm nát nhàu
Giống nòi gây hận đày nhau
Tình thương lừa mỵ, ruột đau ngất trời

Máu đổ hai mươi năm tối
Đảng mang bom khói vào Nam
Chiếm xong trả nợ Nga Tàu
Sang Nga nô lệ, đất màu Tàu cai

Hiểm họa tay sai cộng sĩ
Lê dân ắt bị độc tài
Hôm nay con cháu trả dài
Trả xương thịt máu, đất đai biển rừng !

Vivi
Norway 06.6/2016

One thought on “Hai mươi năm vay nợ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s