Chế độ sĩ nô

2-z99

Chế độ sĩ nô

Ngẫm nghĩ mà ghê chế độ này
Bán buôn sông núi não nùng thay
Ngụy quan thờ giặc mua quyền lực
Nô sĩ tru dân bán nước đày
Hảo hảo mị gian hảo mị hảo
Say say lừa đảo say lừa say
Cái vòng nô lệ đeo hồn Quốc
Tộc Việt diệt vong ắt có ngày !

Vivi
Norway 09.6/2016

Advertisements

One thought on “Chế độ sĩ nô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s