Trăng vỡ rớt nhầm

nuatranchu

Trăng vỡ rớt nhầm
Vivi

Hiu hắt tình đời vô ngã
Trăng chiều vất vả mây che
Chợt nghe ngày tháng vo ve
Xiêu xiêu số phận, lệ đè tâm đau

Thế tục vàng thau pha trộn
Trắng đen lẫn lộn thực hư
Gối sầu gửi giấc vô tư
Thản nhiên vuốt nợ, nát nhừ cơn mơ

Đỉnh số hững hờ chẳng nghĩ
Trầm tư cung hỉ trời mây
Dang tay đón nhận lạc bầy
Trăm năm buột nợ sợi dây não tình

Trăng vỡ điêu linh bỡi số
Rớt nhầm bể khổ vô tâm
Dang tay vớt số sinh nhầm
Treo đồi núi bạc, âm thầm đong vay !

One thought on “Trăng vỡ rớt nhầm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s