Họa giải phóng

DaunamNC

Họa giải phóng

Ai ơi nhớ giữ mả mồ
Máu xương Tiên Tổ, cơ đồ Việt Nam

“Giải phóng” Miền Nam mang lại
Lê dân kinh hãi ngàn thu
Thủ tiêu, chụp mũ, cầm tù
Chết rừng chết biển, chết mù chết điên

Sông cạn Núi nghiêng Quốc mạt
Rừng vàng biển bạc tiêu tan
Ngoại xâm đảng rước cõng mang
Máu loang Bauxite, lệ tràn Đảo Sa

Hùng sử Sơn Hà tộc Việt
Đứng bờ vong diệt hiểm nguy
Hỡi Sĩ chui ! Hỡi Trí quì !
Xoá tâm tà đảng, vứt đi tà quyền

Dân Tộc mạt duyên lực tận
Đảng mưu gây hận phân ly
Họa giải phóng, cũng chỉ vì
Tay sai Hán hóa, gian phi diệt nòi !

Vivi
Norway 21.9/2009

Advertisements

One thought on “Họa giải phóng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s