Khúc tình đồng quê

NHtau-w9

Khúc tình đồng quê

Ngổn ngang đồng ruộng lắm chân bèo
Cây mạ khô bay gió thổi vèo
Hống hách bọ sâu cây lúa héo
Lô nhô cỏ dại đất bùn teo
Bàn tay sạm cháy chan dòng lệ
Ngõ trúc quạnh hiu lạc quán nghèo
Lảng vảng mây đen tình nát vụn
Cung đình bảng đỏ khỉ nằm queo !

Vivi
Norway 02.9/2006

One thought on “Khúc tình đồng quê

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s