Xóa óc nô

zzzvvv9912

Xóa óc nô

Đất Nước đảng chia Nam Bắc
Cậy Tàu gieo rắc chiến tranh
Hai mươi năm máu đổ tanh
Hôm nay biển đảo, rừng xanh nộp Tàu

Nòi giống đày nhau nghiệt ngã
Tù gông tơi tả hình hài
Buộc dân nô lệ khổ sai
Cùm trong chế độ Tàu lai Ba Đình

Dân Tộc điêu linh ly biệt
Đảng truy, đảng diệt, đảng tru
Phân chia giai cấp dập trù
Dân đành vượt biển, mặc dù hiểm nguy

Chế độ trị vì lừa dối
Bắt dân nghèo đói lao nô
Chiến tranh ngập núi xương khô
Hoà bình biển khóc, nhấp nhô xác người

Cả Nước dân cười nước mắt
Thịt da đảng vắt phơi khô
Trí thức ơi ! Xóa óc nô
Cho dân hạnh phúc, ấm mồ Tổ Tiên !

Vivi
Norway 20.12.2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s