Giặc tay sai

manmuong

Giặc tay sai

Tổ Quốc ngoại xâm tràn ngập
Nội gian trù dập quê hương

Uất hận biên cương giặc lấn
Đời dân lệ ngấn bể đông
Giặc tay sai, hoạ máu hồng
Giống nòi đổ nát, Non Sông tan tành

Biển bạc, rừng xanh tang phủ
Tàu Ô làm chủ Sơn Hà
Xót xa xương thịt ông cha
Đắp bờ biên ải, giữ nhà Việt Nam

Nội giặc gian tham độc ác
Rước Tàu tàn sát lê dân
Tộc Việt ơi ! Tổ Quốc cần
Đập tan chế độ lụy thân nô Tàu

Ô nhục vàng thau trí thức
Nô gian quyền chức ngoại lai
Dân đen máu đổ miệt mài
Cũng vì kẻ sĩ tay sai nội thù !

Vivi
Norway 02.7/2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s