Người tù cải tạo

zz Thtu xaothit

Người tù cải tạo

Chợt nhớ tháng năm lao lý
Nào ai đâu nghĩ sống còn
Ba xuân da thịt héo hon
Năm năm như đã xương mòn máu khô

Rừng rú nhấp nhô sương phủ
Phần ăn chẳng đủ lót lòng
Chiếu chăn thiếu hụt nằm cong
Lạnh cào thao thức, mắt chong não nề

Lao động trăm bề hành hạ
Tình người rất lạ dương trần
Ốm đau nào được yên thân
Bắt làm trâu ngựa, đảng cần vinh quang

Độc ác dã man gian trá
Đánh băm cho hả hận thù
Cùm treo thịt nát giòi bu
Da vàng xương mục, đảng tru từng ngày

Đảng dập, đảng đày, đảng siết
Cho tâm mù điếc ngu ngơ
Cho thân chết dở sống khờ
Biến người thành thú, lờ đờ khùng điên !

Vivi
Norway 03.9/2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s