Ngày tháng không quên

zzzzzzxxx991

Ngày tháng không quên

Đêm nay chong ngọn đèn sầu nhớ
Bạn đời tri kỷ hứng phong ba
Hai chín tháng tư ngày giã biệt
Bỏ kiếp đời này bỏ lại ta

Nấm mộ hoang sơ chiều hôm đó
Mây trời buồn rũ lệ sa mưa
Chít mảnh khăn tang bằng khói súng
Khấn niệm đôi lời vội tiễn đưa

Buồn quá đêm nay ngồi thao thức
Nhấp chén đoạn trường buổi biệt ly
Đất mẹ tang thương hàn ký ức
Mấy chục năm rồi ta mãi ghi

Lời thề dang dở nào quên được
Hẹn ngày trở lại kết vòng hoa
Cài lên hoang mộ tình Non Nước
Suối vàng thanh thản khúc hoan ca

Ngày bạn ngủ yên lòng đất mẹ
Đời ta đày đọa xích cùm gông
Hai chín tháng tư ôi chẳng nhẹ
Thiên thu vẫn nhớ mãi chờ trông !

Vivi
Norway 29.4/2009
(Từ biệt 29.4.75)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s