Ngẫm buồn quê mẹ

thagtu sigian

Ngẫm buồn quê mẹ

Hãy vứt tâm nô lừa mị
Cho đời thạnh trị an vui

Dân Tộc phân ly thù hận
Tan gia gởi phận xứ người
Đêm đêm ngồi đếm sao trời
Ngẫm buồn quê mẹ tả tơi giống nòi

Tiếng Quốc từng hồi than vọng
Tim nghe tủi đọng bờ môi
Giang Sơn cắt xé làm đôi
Nửa treo đỉnh bạc, nửa trôi lạc loài

Mẹ Việt ngóng hoài tang rũ
Khăn sô buông phủ trường sơn
Khắc sâu trọn kiếp oan hờn
Chi Lăng lệ úa, chập chờn Nam Quan

Tai hoạ ngập tràn Dân Tộc
Trí nô gian độc vô tri
Độc tài, độc mị, độc si
Cậy Tàu chà đạp lâm li giống nòi !

Vivi
Norway 16.2.2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s