Quét sĩ nô

z11111bn

Quét sĩ nô

Chống Tàu, trước xoá độc tài
Diệt phường nô sĩ tay sai Ba Đình

Nhìn Ải Nam Quan mi lệ nhoà
Giặc Tàu ngự trị đất ông cha
Ngàn năm thấp thoáng mồ vô định
Ô nhục Tiên Rồng dạ xót xa

Tây Nguyên tràn ngập giặc Tàu Ô
Bauxite ngụy danh chiếm cơ đồ
Rừng xanh biến chất màu bùn đỏ
Độc hại lê dân vạn nấm mồ

Ai rước ngoại xâm, ai lót đường ?
Ai lòn Tàu Cộng phá quê hương ?
Biên cương, hải đảo đà dâng trọn
Giang Sơn nguy hiểm hoạ vô lường

Cứu Nước vùng lên hỡi Tộc Hồng
Đập tan tù ngục với cùm gông
Quét sạch sĩ nô thờ Chế Độ
Độc tài thống trị bán Non Sông !

Vivi
Norway 19.6/2009

Advertisements

One thought on “Quét sĩ nô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s