Hạ buồn

zxuanhvong

Hạ buồn

Hạ về vạt nắng buồn lao xao
Có gã lìa quê ngẫm thuở nào
Khe suối thì thầm đời dối trá
Góc rừng rủ rỉ thói xì xào
Buồn nhà đổ nát vành tang lộng
Hận nước ly tan mắt lệ trào
An phận xứ người hoài mộng ủ
Cầu cho quê Mẹ hết lao đao !

Vivi
Norway 12.7/ 2016

One thought on “Hạ buồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s