Trí nô sĩ lừa

buon buon

Trí nô sĩ lừa

Non sông bi lụy tang thương
Cũng vì cái đảng Mán Mường lừa nô !

Đất Nước côn đồ lãnh đạo
Cửa quyền ắt tạo gian manh
Từ thành đô đến rừng xanh
Sĩ gian, trí xạo đua tranh đảo lừa

Chế độ ngụy bừa yêu Nước
Giả nhân thí phước ấm no
Hô độc lập, tụng tự do
Xảo gian cả đảng, quanh co cả bầy

Chế độ chứa đầy Hán mị
Âm mưu độc trị dài dài
Giặc Ba Đình, giặc ngoại lai
Manh tâm Hán Hóa, tay sai giặc Hồ

Cả Nước ngập mồ vô tội
Bể đông hấp hối hồn oan
Hỡi trí nô, hỡi sĩ gian
Soi tâm rửa mặt, xóa tan nô lừa !

Vivi
Norway 14.7/2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s