Quốc nạn hoạ dân

zzzzz-bbana

Quốc nạn hoạ dân

Độc đảng, độc tài, độc trị
Giang Sơn ắt bị ngoại xâm

Tàu đỏ tràn vô độc phá
Tây nguyên sỏi đá thở than
Đổi đời Quốc nạn cài tang
Phủ lên đất Mẹ, trăm ngàn năm sau

Bauxite thải màu độc hại
Tương lai hủy hoại kinh hoàng
Rừng khô sinh vật điêu tàn
Đời dân bệnh tật, lầm than di truyền

Tộc Việt cơ duyên tận mạt
Kiếp người như hạt thu sương
Ai trồng ác độc quê hương
Ai mang giặc đỏ, tang thương giống nòi

Hãy vứt tôi đòi ích kỷ
Xóa ngay độc trị vô nhân
Trí thức ơi ! Hoạ muôn dân
Nguy cơ diệt chủng, phù vân Lạc Hồng !

Vivi
Norway 07.5/2009

One thought on “Quốc nạn hoạ dân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s