Ừ phải

zhanhkhacgia

Ừ phải

Không thù hận, không hận thù
Không ngồi úp mặt, không mù điếc câm

Ừ phải ! Quên đã quên và hết rên
Trong chuỗi ngày khổ sai nơi rừng rú
Lao động oằn vai thân như cầm thú
Bữa ăn khoai độn vài hạt cơm rơi

Bây giờ xứ người thân đã thảnh thơi
Mang đô la về nghênh ngang đất mẹ
Hoan hô quê hương Tự Do quá lẹ
Quên bạn tù xưa bệnh tật khảo tra

Quên bao người đang giam cấm trầm kha
Quên thằng bạn thương phế binh khổ đói
Thiếu cơm, không thuốc, xác thân hấp hối
Quên cả nghĩa trang Cộng đỏ dập trù

Ừ phải ! Sạch xóa sạch vết cộng thù
Bỡi nhân danh vinh quang đời tị nạn
Lìa quê cha thoát ngục trần bất hạnh
Nơi xứ người vuốt nợ hưởng Tự Do !

Vivi
Norway 29.4/2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s