7 thoughts on “Nhớ nước

 1. Hôm qua thăm anh,hơi vội.
  Trưa nay tranh thủ họa cùng anh.
  Chúc anh vui !

  VỌNG TRÔNG
  Mắt nhớ trông vời bóng nắng hoe
  Làn mây trắng lặng giữa trưa hè
  Thương cha tối lửa không nguồn sáng
  Xót mẹ thiêu trời chẳng cội che
  Khắc khoải quê lòng nao tiếng nhạc
  Xuyến xao đất khách chạnh câu vè
  Vì đâu khổ hận đời ly tán
  Một nỗi hai niềm thật éo le ?
  Lý Đức Quỳnh

  • Cảm ơn anh Quỳnh họa thơ.

   Hai câu kết của anh,
   Vì đâu khổ hận đời ly tán
   Một nỗi hai niềm thật éo le ?

   Hai câu kết này ý rất hảo ý.
   Vì đâu ly tán: Vì chiến tranh, không phải; Đã hết chiến tranh. Chỉ có mất nước (đối với tôi) cho nên phải tìm mọi cách ra nước ngoài cư ngụ (rất may tôi được ra nước ngoài). Tuy ở nước ngoài an thân, nhưng mang chỉ một Nỗi nhớ Nước với hai Niềm yêu chốn cũ và quí đất khách. Thật là éo le. Xót xa !

   Hai câu kết của tôi.
   Lạc xứ thanh bình hoài vọng ước
   Cố hương sạch bóng giặc lăm le !

   Hai câu kết này chỉ nói rõ người lưu lạc xứ người được hưởng sự ấm no thanh bình. Nhưng luôn ước mong cố xứ hết giặc Trung Cộng đã và đang từng bước chiếm trọn cố hương. Đau lòng !

   Chúc anh Quỳnh cùng gia đình an lành.
   …!…
   Vivi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s