Cố nhân 01

nuatranchu

Cố nhân 01

Nguồn đứt mạch nước mạt nhà ly tan
Vầng trăng non cô tịch giấu lệ tràn
Bước cố nhân lênh đênh từng di họa
Trường tương tư bi lụy núi sông hàn
Hạt lệ trần hậu kiếp loang máu nhuộm
Hồn trải sầu ru những mảnh khăn tang
Mộng vi tưởng tràn về thành phố rũ
Nợ tình câm hoàng mộ núi sông tàn
Nguồn đứt mạch nước mạt nhà ly tan !

Vivi
Norway 29.4/2000

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s