Mai anh chết

maiachet

Mai anh chết
Vivi

Mai anh chết xin em đừng khóc
Hạt lệ khô thôi nhỏ xuống mồ
Vành tang trắng rũ quanh rối tóc
Đường tình ta gió chướng hư vô

Xác thân anh cũng không liệm tẩm
Để tự nhiên cát bụi cuốn về
Cõi vô tư ngập đường hoa gấm
Đưa anh qua trút lệ tình đời

Ngày anh chết cũng đừng tế độ
Đất tha hương nuối tiếc gì đâu
Nén hương ảo loạn đời bể khổ
Hãy cho anh quãi gánh tình sầu

Mai anh chết đốt chi ngọn nến
Hắt hiu lòng vọng ải bi thương
Tấm bia tình mạt đời gục chết
Cõi trần này lạc bến vô thường !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s