Đáp lời tin yêu

chedono

Đáp lời tin yêu

Mi đọng giọt sầu thiên cổ
Nạn lòng Đất Tổ ông cha
Nội xâm thống trị mù loà
Lê cùm độc mị, gian tà buôn dân

Bauxite hoá thân bùn đỏ
Biển xanh họa độc Tàu tru
Việt Nam mắt Mẹ sưng vù
Khóc trang lệ sử, dập trù bi ai

Mấy chục năm dài thống nhất
Độc tài bán đất vinh thân
Dân Tộc Việt, kiếp phù vân
Cùm trong chế độ dã nhân bạo quyền

Hãy vứt gông xiềng ích kỷ
Hãy nuôi nhân vị làm người
Sĩ Phu ơi ! Hãy thức thời
Cho nòi giống Việt đáp lời tin yêu !

Vivi
Norway 22.7/2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s