Liễu rũ ven đời

lieuruHM

Liễu rũ ven đời

Ven đời liễu rũ đứng bơ vơ
Như gã lìa quê ngóng nước chờ
Nhớ tổ liễu buồn thân ảo não
Thương nòi liễu nhủ dáng bơ phờ
Anh hùng mạt vận hề bi lụy
Kẻ sĩ lỗi thời há ngẩn ngơ
Thế sự đảo điên gia quốc nhục
Liễu sầu liễu nhủ liễu hoài mơ !

Vivi
Norway 28.7.2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s