Ngẫm buồn Sông Núi

tukhiz

Ngẫm buồn Sông Núi
Vivi

Nước non tận mạt tan tành
Chỉ vì độc đảng độc manh độc quyền

Ngẫm về cố quốc tim tan vỡ
Trước cảnh Tàu Ô ngự nước nhà
Ai là con Việt lòng sao nỡ
Tiếp tay cho giặc đào mồ cha

Ba Đình giặc chiếm xây lăng mộ
Từ thời Hồ Duẩn rước Tàu vô
Dòng tộc họ Mao ngồi phổ độ
Giống nòi nô đảng lụy thân nô

Giặc Tàu truyền kiếp xâm lăng mộng
Thanh niên nội ngoại há ngồi tu
Giặc nô truyền kiếp lòn Tàu Cộng
Lòng dân nội ngoại hận thiên thu

Ngẫm buồn Sông Núi trời quê mẹ
Bao đời xây đắp máu cha ông
Nam Quan, Hải Đảo trôi nhè nhẹ
Cá chết độc tràn đỏ biển đông !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s