Tổ Quốc lâm nguy

zznonnuoc7779

Tổ Quốc lâm nguy
Vivi

Quyết đem Trí Dũng bồi sông núi
Đuổi Cộng, Tàu Ô sách sử ghi

Tổ Quốc lâm nguy vai nặng gánh
Nối nghiệp cha ông giữ Sơn Hà
Làm con nước Việt đâu lẽ tránh
Để cho Tàu Cộng ngự quê ta

Áo trắng trinh nguyên hồn trong trắng
Mòn ghế nhà trường nấu sử kinh
Gặp cơn sóng động giặc Phương Bắc
Há dễ ngồi trông chẳng động tình

Nam Quan, Bản Giốc Tàu xâm lấn
Quần Đảo “Nhị Sa” chúng dựng nhà
Dòng máu Tiên Rồng ai chẳng hận
Khi nhìn non nước máu lệ pha

Hôm nay đến lúc cần chung sức
Con cháu Lạc Hồng khắp năm Châu
Vùng lên lấy lại bờ non nước
Chờ đợi ai đây ? Đất bạc mầu !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s