Lệ thương đau

lethuongd

Lệ thương đau
Vivi

Đêm nghe tiếng Quốc sầu xa xứ
Soi lệ thương đau kiếp hững hờ
Đếm bước tình đời chân lữ thứ
U hoài ngày tháng đứng bơ vơ

Từ buổi lìa quê rừng lá đổ
Áo tình bạc trắng mạch tim khô
Mỏi cánh chim di mây trắng vỗ
Tương tư chôn lấp nấm hoang mồ

Giọt lệ thương đau bờ mi ướt
Dòng đời đen bạc nát hương yêu
Nửa hồn lưu lạc sầu Non Nước
Thói đời quê mẹ mị hắt hiu

Tiếng Quốc não nùng đêm quằn quại
Vọng về cố xứ vắt thương đau
Đầm sen vắng bóng hiền nhân lại
Đành vuốt lệ đời lỗi hẹn nhau !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s