Ngẫm nghĩ ven đời

tathayta-99

Ngẫm nghĩ ven đời

Ven đời ngẫm nghĩ nghĩ mà đau
Cố xứ họa vong lừa diệt nhau
Mị bán máu xương dân mục khí
Lừa buôn sông núi đất thay màu
Hưng thời gian sĩ hiền thần nát
Mạt vận chính nhân mỹ sử nhàu
Chế độ ngu dân độc trị Quốc
Nhục nòi Tộc Việt muôn đời sau !

Vivi
Norway 19.8.2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s