Tiếng Quốc đêm thu

demthuzaz9

Tiếng Quốc đêm thu
Vivi

Đêm thu tiếng Quốc nhặt sầu đau
Bên bờ sông bạc xót xa nhau
Con Nước xôn xao đời mạt kiếp
Buồn ôm số phận lạc ngàn sau

Bước chân lìa xứ hứng mưa sầu
Lá vàng chôn lấp mối tình sâu
Huyệt mộ thâm thâm cơn gió loạn
Soi tình chắp vá hạt mưa ngâu

Tiếng Quốc triền miên ai oán than
Rừng thu xơ xác lá hanh vàng
Trăm năm dâu bể hàn quê Mẹ
Một kiếp lang thang cõi địa đàng

Xác thu tàn úa ngập dòng sông
Non Nước điêu linh thắm máu hồng
Mẹ Việt chờ con cầu Ái Tử
Vắt sầu khắc khoải Quốc hoài trông !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s