Tình thơ thu bay

zzvvx-33

Tình thơ thu bay
Vivi

Từ ngày thu ủ lá vàng bay
Cài lên mái tóc vay trả vay
Rừng xanh biến sắc cau mày rũ
Nát trái tim yêu mộng đắng cay

Sông núi thay màu hoa trắng rơi
Bay theo hạt bụi dấu chân đời
Từng hạt bụi nhỏ thu lá đỏ
Xé vụn tình hoa xác tả tơi

Sông dài nước biếc vắng đò trông
Khách thu thơ thẩn đợi sang sông
Năm tháng mỏi mòn hằng ngóng đợi
Thân gầy tóc bạc lệ mây hồng

Đêm thu khắc khoải nửa trăng non
Nhủ bóng tương tư dáng mỏi mòn
Như chim lưu lạc rừng thu chết
Rơi lệ tang cài thu héo hon

Vần thơ lạc vận giữa rừng thu
Gieo lên xác lá ủ sương mù
Cài quanh nấm mộ thu hoang dại
Nhàu lá tình thơ thấm mực sầu !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s