Tiếng quốc hoài quê

hohozz

Tiếng quốc hoài quê

Ven đời tiếng quốc vọng quê nhà
Như gã lìa quê hoài xót xa
Trước mắt ngu dân vong Tộc Việt
Sau lưng ngụy quốc họa Sơn Hà
Tham tham thống trị tham da diết
Hảo hảo độc tài hảo thiết tha
Phu sĩ rợ nô dựng chế độ
Hiến rừng dâng biển nộp mồ cha !

Vivi
Norway 02.9/2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s