Thu rũ ven đời

chimditru

Thu rũ ven đời

Ven đời thu rũ phủ đau thương
Cố xứ manh manh tạo gió sương
Trăng vỡ bên này nhìn thảm não
Mây hàn phương đó nghĩ thê lương
Tan gia tủi đọng vòng bi lụy
Lìa quốc sầu đong khúc đoạn trường
Thời thế thu hề cài mộng mị
Rụng đầy hoa ảo trắng quê hương !

Vivi
Norway 06.9/2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s