Mưa thu chiều

muacthux

Mưa thu chiều
Vivi

Chiều tà mưa ướt tóc em
Hạt mưa rớt nhẹ tóc mềm buồn đưa
Gió lay sợi tóc lưa thưa
Gieo bao nỗi nhớ tiếng mưa thu chiều

Tiếng mưa lành lạnh hắt hiu
Tiếng mưa trút nỗi buồn thiu mây hàn
Tiếng mưa khơi đống tro tàn
Như chim vỡ tổ gọi đàn kêu sương

Chiều buồn mưa hạt thầm vương
Sóng đời đen bạc, cố thương não nề
Tóc em thấm nặng hạt khờ
Khép trang trinh nữ, vần thơ vong tình

Hạt mưa từng hạt lặng thinh
Hạt mưa mang những ảo hình cố nhân
Hạt mưa mù đá tri ân
Não nùng tiếng quốc, tóc mây tang cài !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s