Thu bỏ rừng

Botroi nangha

Thu bỏ rừng

Thu bỏ rừng đi ái ngại
Nắng vàng chẳng lại rừng yêu
Từng cơn sóng gió dập dìu
Mắt ta đếm lệ mỗi chiều truy hoang

Tan tác lá vàng tơi tả
Thu hong núi bạc sương hàn
Lạnh căm bi cảnh màu tang
Cài lên nỗi nhớ mang mang tâm gầy

Lưu lạc nơi đây ta lạc
Vén làn mây bạc thẫn thờ
Quê hương gối mộng tàn mơ
Trăm năm chồng chất não nề tình quê

Thuở ấy lời thề vang vọng
Môi hồng thắm đọng ngàn thương
Trăng non chết bỡi thu sương
Em ơi ! Sợi tủi nghê thường nghìn thu

Núi ngã, sông mù, nắng tắt
Tàn thu hiu hắt đông chờ
Cành khô chiếc lá ngẩn ngơ
Hao hao đá nát, bơ phờ vàng phai !

Vivi
Norway 15.11.2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s