Mộ tình khúc thu bay

khantang99100

Mộ tình khúc thu bay

Mai sẽ về, mai hãy về
Với tình yêu nhỏ, hương quê ấm nồng
Bao mùa trở gió bão giông
Rừng thu úa lạnh môi hồng nhạt phai

Trăng thu mây xẻ làm hai
Nửa soi trời mẹ, nửa cài đầu non
Tim son nhịp thở mỏi mòn
Sầu trang thơ lạc, héo hon nợ tình

Thuở ngày ấy buổi chia ly
Nào đâu quên được bờ mi ẩn sầu
Trên cây chiếc lá đổi mầu
Núi xanh nhuộm đỏ màu nâu lạc loài

Nắng thu úa sợi tóc mai
Hanh vàng đôi má, tóc dài buồn hong
Quầng sâu mắt biếc cạn đong
Hạt tình hạt lệ, hạt mong hạt chờ

Mai sẽ về, dạo vườn thơ
Xây mồ tình lỡ bên bờ thu sang
Mai hãy về, đốt khăn tang
Trên đầu Mẹ Việt, xóa tan đỉnh sầu !

Vivi
Norway 02.9/2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s