Buồn đời

xma8899-9

Buồn đời

Vùi nón sắt cuối chiều xuân lạnh
Tiếng thở dài cô quạnh đêm sâu
Mẹ hiền quằn quại canh thâu
Khăn tang hồn liệm vắt sầu thiên thu

Hoà bình đến non mù hoen ố
Gieo hận thù máu đổ ly tan
Ba Đình nô sĩ dọc ngang
Bàn thờ Tổ Quốc điêu tàn đảo điên

Đời dân Việt gông xiềng tăm tối
Ngục trần gian le lói mồ hoang
Mẹ Việt đau, chít khăn tang
Non sông đổ nát, lệ tràn bi ai

Đà quá rõ một loài cộng phỉ
Lừa dân lương tiêu hủy giống nòi
Cúi đầu Tàu Cộng làm tôi
Đất vàng cống hiến, biển bồi cũng tiêu !

Vivi
Norway 29.4.2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s