Nợ thu hoang mộ

zzzzzzxxx991

Nợ thu hoang mộ

Chiều thu ta nợ vài hạt nắng
Hạt nắng chiều thu rớt mộ vàng
Nấm mộ ngập ngừng buồn tắt nắng
Ôm mảnh tình rơi duyên lỡ làng

Nhặt nắng thu bay xây mộ vắng
Bên rừng thu chết nắng buồn sâu
Cài lên nấm mộ tình thầm lặng
Vuốt nợ tương tư gửi mộ sầu

Mồ hoang ai quật hồn tê tái
Ai quật mồ đau vỡ cuộc tình
Trăm năm tro bụi đâu vọng lại
Trói nợ ân tình mộng nguyên trinh

Nợ thu hàn đọng bờ vai nặng
Mạt tình quạt mộ chít khăn tang
Đốt từng lá uá hong mồ lạnh
Cho hồn trinh nữ trọn tình lang !

Vivi
Norway 10.10.2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s